Verwijderen of Neutraliseren van
Aardstraling en Elektrosmog


Klik hier als je links geen menu kolom zietEven uitleggen.... Aardstraling is een voor organismen negatieve energie, die tegen het leven gericht is. Deze energie blokkeert als het ware het leven. Wat er gebeurt wanneer ik aardstraling verwijder, is dat de energie niet langer blokkeert maar door stroomt. Het is een soort transformatie van de energie.
Ik weet dat er talloze manieren zijn om de negatieve effecten van aardstraling te beinvloeden. Ik ga die niet bespreken. Ik zal uitleggen hoe ik te werk ga.

De Wichelroede
Stel dat ik een opdracht krijg om in een huis de aardstraling te verwijderen. Waar ik dan ter plekke mee begin is een of meer bewoners van dat huis te leren met een wichelroede te werken. Hoe je energieen kunt waarnemen met behulp van een wichelroede. Deze wichelroede blijft eigendom van de opdrachtgever.
Na een paar minuten oefenen kan diegene verschillende soorten energieen waarnemen.
Onderwerp van deze oefening is heel praktisch, bijvoorbeeld de televisie, die een behoorlijke bron van negatieve energie (elektrosmog) is.

Localiseren.
Daarna gaat de bewoner met behulp van de wichelroede zoeken naar de energie die (mede-) oorzaak is van de klacht(en), om er zeker van te zijn dat die er inderdaad is en waar die zich bevindt.
Als de aanwezigheid van aardstraling inderdaad overtuigend is, laat ik zien hoe de negatieve zones gesitueerd zijn.
Ook kan ik je dan laten voelen dat je lichaam zich er wel degelijk van bewust is dat er iets niet in orde is met deze energie. Dit is altijd een bijzonder moment omdat de puzzelstukjes dan vaak op de plek vallen.

Het Neutraliseren.
Wanneer dit helemaal duidelijk is, ga ik me concentreren op de energie.
Na een paar minuten kan er worden gecheckt of de negatieve energie van de aardstraling inderdaad verdwenen is.
Tenslotte check ik nog of er andere ongewenste energieën zijn, die in aanmerking komen om verwijderd te worden.

Acceptatie en Integratie.
Het is het belangrijk je het volgende realiseren.
Wanneer van een woning het energiepatroon verandert als gevolg van de transformatie van aardstraling en elektrosmog, blijft dit voor de bewoners niet onopgemerkt.
"Dat is ook de bedoeling", hoor ik je denken.
Maar het merkwaardige doet zich voor dat mensen ineens in een nieuwe en voor hen vreemde energetische omgeving terecht komen. Mensen houden over het algemeen per definitie niet van veranderingen en dat kan problemen opleveren. Jonge mensen zijn vaak flexibel en pakken de draad in hun nieuwe energiepatroon vaak snel weer op, maar naarmate men ouder is kan dit wat stroever gaan.
Ik waarschuw daar altijd voor, maar ik kan niet van te voren weten hoe lastig het gaat worden. Ik vraag altijd contact op te nemen als er zich klachten voordoen als gevolg van dit fenomeen en zo af en toe wordt mijn hulp ook daadwerkelijk ingeroepen om die klachten te verlichten.
De klachten bestaan vaak uit lichte hoofdpijn, een zwaar gevoel in de benen, vaker dan normaal toilet bezoek, onrustig gevoel, etc..

Uiteindelijk Resultaat. Vanaf het moment van transformatie van de aardstraling begint er een proces van harmonisatie van de energieën in de woning.
Ongeveer negentig procent van dit proces vindt plaats in de eerste minuten na de transformatie. De rest volgt in de volgende twee tot vier dagen.
De sfeer in huis verandert langzaam. Het voelt milder. De mensen gaan anders met elkaar om, spanningen verminderen en verdwijnen vaak geheel. Gezondheidsklachten die mede zijn veroorzaakt door aardstraling verminderen langzaam en verdwijnen vaak geheel.
Vaak hoor ik "Het is nu helemaal ons plekje,".
De ervaring van de resultaten zijn natuurlijk afhankelijk van de gevoeligheid en het bewustzijn van de bewoners.Het werkgebied.
In principe ben ik bereid elke opdracht in Nederland aan te nemen, op basis van de hieronder genoemde kosten. Maar ik check wel alvorens de opdracht aan te nemen of het inderdaad om aardstraling gaat, zodat zowel de cliënt, als ikzelf geen energie, tijd en geld steken in iets waar ik niets aan kan doen. Hoe dat in zijn werk gaat, merk je van zelf als ik een aanvraag binnen krijg.

De kosten.
Voor woonhuizen kost dit pakket € 100.-, excl. reiskosten € 3.- per 10 km en de reisuren a € 15.- per uur.

Voor het neutraliseren van werkplekken hanteer ik een commercieel tarief, afhankelijk van de omvang van het project.(*)

Voor het neutraliseren van dierenverblijven hanteer ik eveneens een commercieel tarief afhankelijk van het aantal en het soort dieren.(*)

(*) Neem voor een offerte contact op.... hans@hanskrabbenbos.nl

Naar boven


Copyright © 2004 Hans Krabbenboslaatste wijziging: 21/03/15