Effecten, symptomen van Aardstraling - Aardstralen

Klik hier als je links geen menu kolom ziet
Ongeveer zes op de tien mensen zouden zich beter voelen, lekkerder in hun vel zitten en minder gezondheidsproblemen hebben als ze niet op een aardstralingplek zouden zitten, werken of slapen.
Aardstraling kan in verband worden gebracht met een groot aantal gezondheidsklachten, zoals o.a. slaapproblemen, oververmoeidheid, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, stress, burn-out, hoge bloeddruk, reumatische klachten, hartklachten, overmatig transpireren, kramp, enz..
Daarnaast is aardstraling een katalysator die er voor zorgt dat een latente aanleg voor een bepaalde ziekte een stimulans krijgt zich te ontwikkelen.

Jouw emmer.
Beschouw je gezondheid als een emmer die geleidelijk aan gevuld wordt met dingen die schadelijk voor je zijn.
Aardstraling kan je emmer vullen tot zo'n 50%.
Daarna wordt de emmer verder gevuld met verkeerde voedinggewoontes, ongezonde voedingtoevoegingen zoals kleurstoffen, smaakversterkers, kunstmatige zoetstoffen, de welbekende E-nummers, fysieke en mentale stress door ongelukken en psychische trauma's, roken, overmatig alcoholgebruik, stressvolle relaties, gevolgen van ziektes en sterfgevallen in de familie, werk, financiële druk, gevolgen van elektromagnetische velden en andere milieu belastende vervuiling.
Als de emmer vol is en overstroomt uit zich dat in een lichamelijk of psychisch probleem, waarvan de ernst afhankelijk is van de tijd dat je op deze slechte plek hebt geslapen of gezeten.
Neem nu de aardstraling weg en je emmer is nog slechts halfvol en je immuunsysteem versterkt zich weer, waarmee je je kunt verweren tegen salmonella, elektrosmog en alle andere dingen die hiervoor genoemd zijn. Veel mensen lijken te denken dat we steeds meer onder invloed staan van aardstraling. Dat is waar, maar dat komt vooral omdat we de emmer sneller vullen met onze milieuvervuiling.

De nieuwe situatie
Na het weghalen van de schadelijke aardstraling, heb je meestal enige tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen.
Je energiesysteem moet zich herstellen en aanpassen aan de nieuwe omgeving. Dit kan enkele dagen tot enkele weken duren. Vergelijk het met ontwenningsverschijnselen. De ervaring leert dat jonge kinderen hier de minste moeite mee hebben.
Mocht je last hebben van deze ontwenningsverschijnselen, dan is het zaak veel water te drinken. De vuile energie wordt het beste afgevoerd door het drinken van grote hoeveelheden water (zonder bubbels!).

Je ziet het niet, maar het is er wel.
De aarde straalt energie uit, evenals de kosmos. Deze energie heeft invloed op levende organismen, zoals planten, mensen en dieren. Aardstraling zit overal, zij het niet altijd even bedreigend.
Niet ieder organisme reageert op dezelfde manier op dezelfde straling en niet iedere "soort" aardstraling is even goed of slecht voor de levende organismen die zich in deze straling bevinden.
Aardstraling is al honderden jaren bekend. Vroeger werd er zelfs onderzocht of een plek waarop we van plan waren te gaan wonen, wel veilig was. Het bewustzijn van veiligheid, zijn we allemaal onder druk van economische belangen enerzijds en de grote technische vooruitgang anderzijds, onbelangrijk gaan vinden en het is uiteindelijke bijna verloren gegaan. Steeds vaker horen we echter van mensen die jaren met onverklaarbare gezondheidsklachten tobben en maar niet van hun klachten af komen. De kans is groot dat deze mensen een groot deel van de tijd doorbrengen op een zone van aardstraling en dat daardoor hun energetisch evenwicht en dus hun gezondheid, ernstig verstoord is. Dit kan gemakkelijk worden uitgezocht, waarna er maatregelen kunnen worden genomen om de oorzaak van de klachten, dus de straling, weg te nemen.
Er zijn verschillende soorten aardstraling, daar zijn boeken over volgeschreven. Sommige soorten en beter nog sommige combinaties van soorten aardstraling zijn echt gezondheidsbedreigend. Vooral als er ondergrondse wateraders in het spel zijn is het oppassen. Het heeft zeker zin om er eens na te gaan of je misschien last hebt van de effecten van aardstraling. Doorgaans worden de gevolgen van leven op, of in de nabijheid van aardstralen onderschat. Ons immuunsysteem wordt er door aangetast en we worden kwetsbaar, sneller moe, kortom gestresst.

Je bed.
De plek waar we het meest kwetsbaar zijn voor aardstraling. Dat lijkt op het eerste gezicht merkwaardig, maar het is uit te leggen.
Het gaat om een aantal parameters:

De oppervlakte.
Als je er van uitgaat dat aardstraling rechtstandig uit de aarde komt, dan zul je begrijpen dat je staand veel minder aardstraling op vangt als wanneer je ligt. De oppervlakte is recht evenredig met de hoeveelheid straling waaraan je bloot bent gesteld.
De oppervlakte van iemand die staat tot de oppervlakte van de zelfde persoon die ligt zal ongeveer 1 : 6 tot 1 : 9 zijn, afhankelijk van de lengte.
Dus als je ligt, en dat doe je meestal in je bed, krijg je 6 maal zoveel straling als dat je staat.

Zonne-energie compensatie.
Als je in bed ligt is dat meestal 's nacht. 's Nacht krijg je geen zonne-energie die de schadelijke aardstraling zou kunnen compenseren.
Het gebrek aan deze energie compensatie kan worden geschat op een factor 4.
Dat betekent dat je dus zonder deze compensatie 4 maal zoveel straling opneemt als met deze compensatie.

De spanning van de huid.
Als je slaapt vermindert de spanning van je huid, die je mag beschouwen als een kooi van Faraday, met ongeveer twee derde. Dat betekent dat je dus een factor 3 maal zoveel straling opneemt door dit fenomeen.

De duur van de blootstelling aan aardstraling.
Als je deze factoren bij elkaar neemt. Dat betekent dus 6 x 4 x 3 kom je op een totale factor van 72.
Dit is een gemiddelde waarde en kan afwijken naar gelang van de afmeting van de persoon en de houding tijdens de slaap.
Tenslotte is er nog een factor die bepalend is en dat is de lengte in tijd dat je in bed ligt, in verhouding tot de lengte van de tijd dat je niet in bed ligt.
Stel dat je 7 uur per nacht in bed ligt, dan mag je de hiervoor genoemde factor van 72 nog eens vermenigvuldigen met 7. Dat wordt dan zo'n 500. Je hebt dus gemiddeld in bed 500 maal zoveel last van aardstraling als daarbuiten
Je moet dus zorgen dat je bed op een gezonde plek staat.

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke klachten. Je kunt gemakkelijk testen of je er last van hebt. Wanneer je meer dan 3 van de onderstaande klachten hebt, kun je aannemen dat er maatregelen genomen moeten worden.

De mogelijke klachten.
Wanneer je bed zich op een plek bevindt waar zich ook aardstralen bevinden, kunnen de volgende symptomen zich voordoen:
- Vermoeidheid
- Slaapstoornissen
- Hevig dromen / nachtmerries
- Woelen in bed
- Transpireren in bed
- Uitgeput wakker worden
- Het gevoel hebben dat alles teveel is
- Depressiviteit
- Problemen aan de luchtwegen, astma, bronchitis
- Kramp in voeten of kuiten
- Tintelend gevoel in benen en/of voeten
- Bevende handen
- Nerveuze spanning
- Gevoel van onrust
- Hyperactiviteit
- Een stijf gevoel in rug en de benen
- Stijve nek en/of schouders
- Stijve of pijnlijke gewrichten
- Keelpijn
- Hyperventileren
- Hoofdpijn
- Verhoogde bloeddruk
- Bloedsomloopproblemen
- Spataderen
- Vroeg en onrustig wakker worden
- Reumatische aandoeningen
- Jicht
- Ischias
- Schildklierproblemen
- Blaasproblemen
- Galblaasproblemen
- Concentratieproblemen
- Verhoogde nervositeit
- Achteruitgang reactiesnelheid
- Uitblijven van zwangerschap
- Miskraam
- Onbegrepen lichamelijk of psychische klachten, die in het reguliere medische circuit niet kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld
In vele gevallen van ernstige ziekten, kan aardstraling als verdachtmakende factor worden beschouwd.
Aardstraling kan bijdragen aan, of veroorzaker zijn van ernstige ziekten, zoals MS, ME, fibromyalgie, diabetes, hartproblemen, verlammingsverschijnselen, kanker, leukemie, enz.

En verder kan aardstraling de volgende problemen veroorzaken:
- Slechte verbinding van mobiele telefoon of draadloos netwerk
- Slecht groeiende planten
- Onrustige huisdieren of vee
- Mieren- of wespennesten in of om het huis

Mogelijke klachten bij kinderen:
- Onrustig slapen
- Veel huilen 's nachts (zogenaamde huilbaby)
- Naar één kant of hoek van het bed kruipen
- Hoofd bonzen tegen de kant van het bed
- Bedplassen
- Vaak het bed uitkomen en vragen om drinken ( = aandacht)
- Uit bed vallen
- Slechte groei
- Drukte in het hoofd
- Hyperactiviteit
- Leerproblemen


Het opsporen.
Aardstraling kan worden opgespoord met behulp van een wichelroede. Dit kan in principe iedereen leren. De eventuele opdrachtgever krijgt een wichelroede en wordt geleerd hoe met een wichelroede gevaarlijke aardstraling op te sporen.

Wat kun je er tegen doen?
Er zijn tal van hulpmiddelen die stuk voor stuk slechts tijdelijk werken, omdat de negatieve energie zich opstapelt in het materiaal, zoals koper of lood, dat daarvoor wordt gebruikt. Koperen en loden platen lopen vol met de negatieve energie en laten uiteindelijk de negatieve straling, maar nu versterkt door het koper en lood, weer door.
Voor het wegnemen van de negatieve, schadelijke invloed van aardstraling gebruik ik mijn paranormale gave, die het mogelijk maakt de schadelijke effecten van aardstraling permanent te neutraliseren.
Denk naast woningen ook aan kantoren, therapieruimten, ontspanningsplekken, werkplekken en dierenverblijven.Naar boven
Copyright © 2004 Hans Krabbenbos
Laatste wijziging 04/04/15