Veel Gestelde Vragen over Aardstraling

Klik hier als je links geen menu kolom zietVraag:
Kan ik zelf meten of ik last heb van aardstraling en zo ja, waar de negatieve plekken zich bevinden.
Antwoord:
Iedereen kan leren met een wichelroede(een zogenaamde allemansroede) omgaan. Met de allemansroede is het heel eenvoudig aardstraling op te sporen.
Zie hiervoor de Workshop Wichelroedelopen op de pagina Cursussen en Workshops.

Er is ook nog de mogelijkheid om via een lijst van veel voorkomende klachten als gevolg van aardstraling (zie pagina Aardstraling) te checken of je deze klachten hebt. Als je drie van de klachten herkent kun je er wel min of meer van uitgaan dat je last van aardstraling hebt.

Wanneer je drie of meer van de klachten uit de klachten lijst voor jezelf of je kinderen herkent, kun je met de volgende test checken of je het zelf met je lichaam kunt waarnemen.

Ga op een verdachte plek staan en sluit je ogen. Ga met je aandacht in je lichaam voelen waar er ongemakkelijkheden voelbaar zijn, dan kun je de volgende sensaties voelen:
- Het ademen kost moeite of wordt onregelmatig en oppervlakkig.
- Je evenwicht wordt verstoord en je begint heen en weer te wiebelen.
- Je voelt druk of spanning op je zonnevlecht (het gebied vanaf borstbeen tot de navel).
- Je voelt je onbehaaglijk en je lijkt kippenvel te krijgen.
- Je wordt emotioneel.
- Je voelt je misselijk.

Vraag:
Is het waar dat een koperen of loden plaat onder het bed de aardstraling tegenhoudt?
Antwoord:
Naar mijn ervaring is dit slechts gedurende een korte periode waar.
Het metaal loopt vol met negatieve energie en doet dan mee met het uitstralen van negatieve energie. Het is dus op den duur geen oplossing, maar een verergering van het probleem. Dit geldt ook voor landbouwplastic, koperen kettingen en koper draad.

Vraag:
Is het waar dat aardstraling 's nachts sterker is als overdag?
Antwoord:
Dit is niet waar. Het is overigens wel zo dat je 's nachts meer last van aardstraling hebt. Dit komt omdat je 's nacht meestal ligt en dan is je oppervlakte t.o.v de straling 8 tot 12 maal zo groot als wanneer je staat. Verder is je huid overdag een betere bescherming door de inwerking van (zon-)licht. De huid heeft dan een soort functie die te vergelijken is met de kooi van Faraday.
Tenslotte is er overdag compensatie door de zon, waardoor je overdag beter bewapend bent tegen de negatieve gevolgen van de straling.

Vraag:
Is aardstraling hetzelfde als een wel of een waterader?
Antwoord:
Aardstraling is niet hetzelfde als een wel of waterader. Wat we aardstraling noemen is een disharmonische energie die ons uit balans brengt en ons uiteindelijk ziek kan maken. Deze disharmonische energie wordt gedragen door, onder andere wateraders en breuklijnen in de bodem. Wateraders en breuklijnen gaan vaak samen en lopen dan parallel aan elkaar. Het ligt dus wel voor de hand om aan te nemen dat aardstraling hetzelfde is als een wel of een onderaardse waterader. Het is echter niet zo dat een waterader of breuklijn altijd de negatieve energie draagt die we aardstraling noemen.
De wateraders en de breuklijnen zijn niet weg te halen, maar de daardoor gedragen disharmonische energie is te verwijderen, te neutraliseren of te transformeren.

Vraag:
Zijn er wel huizen waar geen aardstraling zit?
Antwoord:
Je moet weten dat niet alleen wateraders en breuklijnen, maar ook lijnen van het Curry net en het Hartmann net dragende energieën zijn. De lijnen binnen deze netten lopen parallel aan elkaar en haaks er op. Het Hartmann net loopt orthogonaal en het Curry net loopt diagonaal.
De afstanden tussen de lijnen binnen de netten zijn slechts enkele meters. Als gevolg van dit gegeven is het zeer waarschijnlijk dat er maar weinig huizen zijn waar helemaal geen aardstraling is.

Vraag:
Hoe kan ik mijn aardstralingprobleem zo goedkoop mogelijk oplossen?
Antwoord:
De goedkoopste manier van oplossen is (laten) meten waar de aardstraling zich bevindt en je bed zo zetten dat het buiten de gevaarlijk zone staat. Als dit niet kan, vanwege ruimtegebrek, eventueel verhuizen naar een andere slaapkamer.

Vraag:
Als je de aardstraling hebt getransformeerd, kan het dan terugkomen?
Antwoord:
Naar wat ik nu weet en de afgelopen jaren ervaren heb, komt het niet terug. Zoals al uitgelegd in een van de andere antwoorden op de veel gestelde vragen, de dragende energieën blijven bestaan. Deze zijn op zichzelf niet positief of negatief, maar neutraal. Op de een of andere manier blijft de negatieve gedragen energie weg. Maar er kan natuurlijk wel iets gebeuren als er bijvoorbeeld een zendmast voor GSM of UMTS in de buurt wordt geplaatst. Dit betreft geen aardstraling en dat is niet terugkomen, maar een nieuwe storingsbron, maar wel een potentiële bron van gezondheidsbedreiging.

Vraag:
Ik weet dat ik last heb van aardstraling. Moet ik nu bang zijn dat ik of mijn familie vroeg of laat ziek wordt?
Antwoord:
Angst is een slechte raadgever. Maar je moet dit wel serieus nemen en er wat aan laten doen, ook al is het alleen maar laten uitzoeken of je bed verplaatst kan worden. Ik wil je graag helpen en als het financieel een te grote belasting is, dan gaan we daar in overleg iets voor regelen.

Naar boven Copyright © 2004 Hans Krabbenbos Laatste wijziging 24/03/15