Aardstraling - Aardstralen

Klik hier als je links geen menu kolom ziet
Last van aardstraling?
Met het woord "Aardstraling" of "Aardstralen" wordt in de volksmond een negatieve energie aangeduid, die uit de aarde lijkt te komen en die de (mede-)oorzaak is, of kan zijn, van tal van ongemakken voor mensen, dieren en planten. In het oostelijk deel van het land wordt ook wel gesproken over "een wel (bron) onder het bed". Aardstraling kunnen we met behulp van een wichelroede waarnemen.
Als je een poging zou doen om een helder beeld te krijgen van wat er bekend is over aardstraling en je zou bijvoorbeeld eens kijken wat er zo al over aardstraling op internet gepubliceerd is, dan kun je niet anders dan constateren dat er heel veel tegenstrijdige verhalen over aardstraling in omloop zijn. Zoek daaruit maar eens hoe het werkelijk zit.
Allereerst valt op dat de wetenschap niet weet hoe ze het fenomeen moet plaatsen. De oorzaak daarvan is dat de werking van de wichelroede, naast de pendel en de biotensor, een van de weinige instrumenten waarmee je aardstraling kan waarnemen, niet wetenschappelijk is bewezen.

Nu zijn er gelukkig ook mensen, nieuwsgierige mensen, die uitstekend met de wichelroede kunnen omgaan en alle vertouwen hebben in de werking er van, en praktisch (dus niet wetenschappelijk) kunnen aantonen dat de wichelroede werkt en dat aardstraling wel degelijk bestaat.
Een van hen ben ik.

Ik wil graag mijn visie op het fenomeen aardstraling geven. Ik realiseer me dat dit het zoveelste verhaal over aardstraling is en ik realiseer me dat ik daarmee op de grote hoop van vage verhalenschrijvers wordt gegooid, maar ik heb een verhaal en dat verhaal is ontstaan op basis van onderzoeken en werken in dit vakgebied, sinds 2001. Mijn inzichten heb ik geregeld bij moeten stellen. Ik ben in de leer geweest bij enkele "grote namen" op dit gebied en ik heb telkens zelf onderzocht of het geleerde paste in mijn waarheid. Doordat ik sinds 2001 huizen onderzoek en aardstraling neutraliseer, heb ik ruim voldoende aanwijzingen om mijn verhaal te onderbouwen. Het belangrijkste daarbij is dat het werkt.
Allereerst is het belangrijk een onderscheid te maken tussen positieve energie en negatieve energie. Voor techneuten is soms lastig te begrijpen dat het hier niet gaat om elektrisch positief of negatief.
De kwaliteit van de energie noem ik positief als die voedend is en harmonie brengt. Ik noem de energie negatief als die energie afbreekt en chaos en disharmonie brengt. En dat gaat dan met name om het afbreken van je gezondheid en je levensvreugde. Gevoelige mensen, en dat lijken er steeds meer te worden, kunnen dit verschil in kwaliteit heel goed waarnemen.

Verder is het belangrijk te weten dat er sprake is van dragende en gedragen energieën.
De ene energie draagt de andere. De ontdekking van dit gegeven is van groot belang bij het begrijpen van aardstraling en bij het neutraliseren er van.

Dragende Energieën.
Als we het over aardstraling hebben kunnen we de volgende dragende energieën onderscheiden:
Ondergrondse wateraders, breuklijnen, en de netten.

Ondergrondse wateraders.
Ondergrondse wateraders ontstaan diep in de bodem door dat het regenwater het laagste punt opzoekt en uiteindelijk op een ondoordringbare laag zijn weg zoekt. Dit soort stromen kunnen heel smal maar ook heel breed zijn en heel grillige wegen vinden.

Breuklijnen.
Breuklijnen zijn als het ware scheuren in de harde bodem. De scheuren kunnen schuin in de aarde zitten maar op de plek waar de breuk eindigt onder de toplaag van de aarde wordt energie uitgestoten. Breuklijnen zijn ook die gebieden waar twee verschillende soorten materiaal elkaar raken. Bijvoorbeeld de buitenmuur van de fundering van een huis. Daar waar het zand en de muur elkaar ontmoeten, meet je breuklijnenergie. En ook waar water en ondergrond elkaar raken is sprake van breuklijnenergie. Dit laatste betekent dat een waterader altijd vergezeld gaat van een breuklijn. Doorgaans meet je een breuklijn als een vrij smalle lijn, ook al is de waterader veel breder. De energie lijkt zich te concentreren in het energetisch midden van de waterader.

Hartmann net.
Het Hartmannnet is een patroon van energiebanen die ongeveer 20 cm breed zijn en van noord naar zuid en van west naar oost lopen. De afstand tussen de lijnen is afhankelijk van de plek waar je staat op de aarde, maar in ons land ongeveer 2.50 meter tussen de noord-zuid lijnen en ongeveer 2.00 meter tussen de west-oost lijnen. Het Hartmannnet maakt deel uit van het groot orthogonaal net. Het is namelijk zo dat er om de 12 lijnen een piek in de energie zit. Die pieklijn is dan de lijn van het groot orthogonaal (loodrecht op de evenaar) net. De naam Hartmann is de naam van de ontdekker van dit net.

Curry net.
Het Currynet is een patroon van energiebanen die ongeveer 50 cm breed zijn en een onderlinge afstand hebben in ons land van ongeveer 3.00 meter. De richting van de banen is van zuidwest naar noordoost en van noordwest naar zuidoost. Ook hier zit er een energiepiek om de 12 lijnen. Die lijnen met de piekenergie vormen het groot diagonaal net. Curry is de naam van de ontdekker van dit net. Je kunt je voorstellen dat beide netten elkaar beïnvloeden. Ze bestaan over elkaar heen.

Tot zover deze dragende energieën. Als je het technisch zou willen benaderen zou je nog kunnen zeggen dat deze dragende energieen ieder hun eigen frequentie hebben.

Het dragen van de energieën.
De hiervoor genoemde dragende energieën zijn op zich zelf niet schadelijk. Ze zijn niet positief of negatief, dus neutraal. Maar, en nu komt het belangrijkste in dit verhaal, er bevinden zich in geval van aardstraling gedragen energieën op deze dragende energieën die in de dragende energieën een vervoer middel hebben gevonden. Van deze gedragen energieën weten we dat ze allerlei ongemakken en ziektes kunnen veroorzaken of in ieder geval kunnen bijdragen in de ontwikkeling van ziektes. De herkomst van de gedragen energieën moeten we zoeken in de hoek van door mensen veroorzaakte negatieve patronen, zoals onderdrukking, oorlogsgeweld, aanranding en verkrachting, slavernij, roof, moord, haat, afgunst, rassenhaat, religieus fanatisme enzovoort. Allemaal energieën die tegen het leven zijn gericht en in principe emotioneel van aard zijn.

Niet alle gedragen energieën zijn hetzelfde en dat heeft te maken met hun frequenties. We weten dat ieder orgaan in ons lichaam een eigen frequentie heeft. Als zo'n orgaan wordt aangevallen door een negatieve energie met juist die frequentie, dan kun je je voorstellen dat er met dat orgaan iets gebeurt, waar je niet blij mee bent.

Nu is het vaak zo dat aardstraling bestaat uit een complexe verzameling van een aantal van deze frequenties en je dus op meerdere fronten aanvalt. Aan de ene kant is dit een voordeel omdat je lichaam in principe in staat is om te reageren op meerdere signalen vanuit de omgeving, anderzijds is het wel heel vermoeiend om in zo'n slechte energie te moeten leven. Niet alle mensen leggen de link van een naar gevoel, slecht slapen of gezondheidsklachten met hun woning.

Gelukkig zijn er een heleboel mensen die wel opmerkelijk vinden dat ze na een vakantie van drie weken elders plotseling voelen dat ze de eerste nacht in hun eigen huis weer zo verschrikkelijk slecht slapen, kramp in de kuiten krijgen of hele nare dromen hebben.

Naast de ongemakken die je kunt krijgen van aardstraling, is het vrijwel per definitie zo dat aardstraling je therapieresistent maakt. Wat je ook mankeert, als je bed op aardstraling staat, kan geen therapeut je met een goed resultaat behandelen. Het is alsof je je onder een stromende douche staat af te drogen. Je blijft maar nat.Naar boven
Copyright © 2004 Hans Krabbenbos
Laatste wijziging 24/03/15